Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Trải qua hơn thời gian dài xây dựng và phát triển, từ những thành viên hoạt động riêng lẽ trong ngành BĐS tại Bình Dương, đến nay Đông Thành Group đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường với cương vị là nhà đầu tư Bất Động Sản hàng đầu tại Bình Dương. Đông Thành Group chuyên đầu tư các dự án phố thương mại, nhà ở cao cấp, nhà phố cao cấp tại Bình Dương.
Với mục tiêu tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, Đông Thành Group luôn duy trì sự phát triển bền vững, không ngừng sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, nỗ lực tạo ra những dự án trọng điểm, góp phần phát triển thị trường BĐS tại Việt Nam ngày càng đi tới tầm cao mới
Nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững, Đông Thành Group luôn giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng trên thị trường bất động sản tại Bình Dương nói riêng và tại Việt Nam nói chung trong tương lai.

Để thực hiện tốt chiến lược đã đề ra. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Đông Thành Group cần phải nỗ lực hơn nữa và giữ vững tinh thần và quyết tâm của những ngày đầu khởi nghiệp.
Đặc biệt, với  slogan “Vươn Tới Tầm Cao Mới” được đúc kết từ những mục tiêu và giá trị của Đông Thành Group sẽ góp phần nâng tầm công ty phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

– TẦM NHÌN:

Khẳng định là nhà đầu tư và phát triển đứng đầu Bình Dương. Lên sàn chứng khoán trong thời gian 3-5 năm, Vươn ra là nhà đầu tư BĐS trong khu vực Châu Á

– SỨ MỆNH:

Với khách hàng: Tiên phong mang đến những sản phẩm bất động sản chất lượng cao và hiện đại hóa kiến trúc đô thị.
Với cổ đông và người lao động: Vận hành hiệu quả, phát triển bền vững nhằm gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông và người lao động.
Với xã hội: Gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội và góp phần nâng cao nền kinh tế Việt Nam trong những năm sắp tới